Các bạn giáo viên dạy tiếng Anh thân mến,

11 năm dài với những thăng trầm và cả những niềm vui trong việc giảng dạy khiến Tâm Nghiêm chợt nhận ra rằng mình chưa thực sự có một cộng đồng chuyên môn tiếng anh thực sự bền vững , một cộng đồng ở đó các bạn giáo viên có thể tìm đến nhau hàng tuần, có thể sẻ chia với nhau và cùng nhau tạo dựng một nơi thật đẹp, thật tuyệt vời và thật lắng đọng. Do vậy, Tâm Nghiêm quyết định xây dựng 1 lớp học cộng đồng dành riêng cho tất cả những giáo viên Việt nam đang giảng dạy tiếng Anh, dành riêng cho tất cả những giáo viên tiếng anh là Phật tử, và dành riêng cho những giáo viên đang rất trăn trở với nghề nghiệp mà chưa thực sự tìm thấy an lạc cho bản thân mình.

Tâm Nghiêm thừa nhận 11 năm qua, Tâm Nghiêm đã nhìn thấy được TÂM của rất nhiều giáo viên giảng dạy Tiếng Anh; nhìn thấy được nhiều TÀI NĂNG giảng dạy tiếng anh cả về mặt chuyên môn và cả về mặt kỹ thuật phương pháp giảng dạy, nhìn tháy được nhiều người chưa hiểu được thực sự giảng dạy tiếng anh thế nào để rồi vô tình tạo nên nghiệp quả mà không biết, và rất nhiều điều Tâm Nghiêm nhìn thấy được. 11 năm qua, mọi thứ cứ chảy trong đầu và thực sự muốn tìm ra một lối đi dành riêng cho tất cả các giáo viên giảng dạy Tiếng Anh tại Việt Nam: một lối đi giúp cho các anh/chị/ bạn/ em giáo viên thấy được CHÂN GIÁ TRỊ HẠNH PHÚC, thấy được làm thế nào có thể cảm nhận được nguồn vui trong từng bước dạy của mình; cảm thấy được niềm vui trong từng câu nói của mình và san bớt âu lo trên từng giây phút.

Nhân cơ duyên với Năng Đoạn Kim Cương, với Khoa tu WAKE-UP tại Làng Mai, với mong muốn tìm lại an lạc trong TÂM, Tâm Nghiêm quyết định mở 1 lớp học an lạc dành cho các giáo viên và mong nhận được sự hưởng ứng của các bạn giáo viên.

Ở lớp học này, các bạn giáo viên sẽ được

  1. Hành Thiền trước mỗi buổi sinh hoạt
  2. Chia sẻ phương pháp giảng dạy đã học và được học với các bạn giáo viên cùng lớp
  3. Thực hành ngôn ngữ, lời nói an lạc trong giao tiếp và trong giảng dạy
  4. Thực hành Tứ Nhiệp Pháp vào trong giảng dạy và trong cuộc sống

Taam Nghiêm tin rằng lớp học này có thể kết nối được nhiều giáo viên Việt Nam giảng dạy tiếng Anh để có thể cùng nhau bước đi an lạc để cùng trên một con đường hạnh phúc và hướng tới an vui.

Thày cô giáo đăng ký thông tin của mình theo link sau để được sẻ chia và thông báo về lịch và địa điểm

 http://goo.gl/forms/NGNkk3DrSC

TRÂN TRỌNG TỪNG GIÂY PHÚT CỦA TỪNG GIÁO VIÊN

_()_